Strona główna 5 Regulaminy 5 Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie. 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę w domenie ssm.cieszyn.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem internetowym. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Schroniska. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. 

Administrator strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

Gromadzenie danych 

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów strony WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika), 
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana jest przez protokół http, o ile jest możliwa, 
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, 
 • czas nadejścia zapytania, 
 • pierwszy wiersz żądania http, 
 • kod odpowiedzi http, 
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów, 
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie nastąpiło przez odnośnik, 
 • informacje o przeglądarce użytkownika, 
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. 

Wykorzystywanie danych 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania portalem internetowym. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną oraz siecią Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby, odwiedzającej portal internetowy. 

Mechanizm Cookies na stronie internetowej Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie 

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu internetowego, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w portalu internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji, zebranych od użytkowników.  

Odnośniki do innych stron 

Strona internetowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie. 

Zmiana ustawień w przeglądarce 

Użytkownicy portalu internetowego w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies. 

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach: 

 • Internet Explorer 
 • Google Chrome 
 • Firefox Mozilla 
 • Opera 
 • Safari 

Zmiany 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.