Obiekty sportowe

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektu przy ul. Błogockiej 24 w Cieszynie

Sale sportowe wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym

Lp. Rodzaj Cena

(zawiera VAT)

Uwagi
1 Udostępnienie sali sportowej nr 1 65,00 zł/godz.
2 Udostępnienie sali sportowej nr 1 dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 50,00 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
3 Udostępnienie sali sportowej nr 2 45,00 zł/godz.
4 Udostępnienie sali sportowej nr 2 dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 30,00 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
5 Udostępnienie sali sportowej nr 3 40,00 zł/godz.
6 Udostępnienie sali sportowej nr 3 dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 25,00 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
1 Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji z siedzibą zarejestrowaną na terenie Gminy Cieszyn, realizujących zadania publiczne na podstawie umowy zawartej z Gminą Cieszyn na prowadzenie treningów własnych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych, organizację zawodów i imprez sportowych w okresie obowiązywania umowy oraz w miesiącu następnym po tym okresie w przypadku złożenia wniosku o dotację na kolejny okres.

 

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów przy Al. J. Łyska 21 w Cieszynie

Stadion Miejski wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym, hala sportowa wraz zapleczem szatniowym i sanitarnym, budynek administracyjny

Lp. Rodzaj Cena

(zawiera VAT)

Uwagi
1 Udostępnienie stadionu na imprezy sportowo-rozrywkowe 3 000,00 zł/dzień
2 Udostępnienie płyty głównej stadionu 600,00 zł/godz.
3 Udostępnienie płyty głównej dla grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM 150,00 zł/godz.
4 Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 – mecz 50,00 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
5 Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 – trening 13,00 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
6 Udostępnienie hali sportowej 120,00 zł/godz.
7 Udostępnienie hali sportowej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 50,00 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
8 Udostępnienie stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem (bez murawy) 300 zł/godz.
9 Udostępnienie stadionu wraz z zapleczem (bez murawy) dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 30 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
10 Udostępnienie jednego urządzenia la 10 zł/godz./os.
11 Udostępnienie urządzeń dla jednej dyscypliny la dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 50 zł/miesiąc Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
12 Korzystanie z szatni i/lub natrysków 10 zł/os.
1 Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji z siedzibą zarejestrowaną na terenie Gminy Cieszyn, realizujących zadania publiczne na podstawie umowy zawartej z Gminą Cieszyn na prowadzenie treningów własnych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych, organizację zawodów i imprez sportowych w okresie obowiązywania umowy oraz w miesiącu następnym po tym okresie w przypadku złożenia wniosku o dotację na kolejny okres.

 

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów przy ul. Bolko Kantora 10 w Cieszynie

Boiska piłkarskie „Pod Wałką” wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym, kompleks boisk Sport-Park wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym

Lp. Rodzaj Cena

(zawiera VAT)

Uwagi
1 Udostępnienie stadionu na imprezy sportowo-rozrywkowe 2 250,00 zł/dzień
2 Udostępnienie płyty głównej 450,00 zł/godz.
3 Udostępnienie płyty głównej dla grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM 75,00  zł/godz.
4 Udostępnienie płyty głównej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 – mecz 50,00 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
5 Udostępnienie płyty głównej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 – trening 13,00 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
6 Udostępnienie płyty treningowej 225,00 zł/godz.
7 Udostępnienie płyty treningowej dla grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM 60,00 zł/godz.
8 Udostępnienie płyty treningowej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 – mecz 6,00 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
9 Udostępnienie płyty treningowej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 – trening 6,00 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
10 Udostępnienie boiska ze sztuczną nawierzchnią 15,00 zł/godz.
11 Udostępnienie boiska ze sztuczną nawierzchnią dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 13,00 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
12 Udostępnienie boiska do piłki plażowej 10,00 zł/godz.
13 Udostępnienie boiska do piłki plażowej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 6,00 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
1 Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji z siedzibą zarejestrowaną na terenie Gminy Cieszyn, realizujących zadania publiczne na podstawie umowy zawartej z Gminą Cieszyn na prowadzenie treningów własnych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych, organizację zawodów i imprez sportowych w okresie obowiązywania umowy oraz w miesiącu następnym po tym okresie w przypadku złożenia wniosku o dotację na kolejny okres.