Historia

Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieści się w budynku przy ulicy Błogockiej 24. Budynek ma ciekawą historię. Zbudowany w latach 1934-35 na terenie koszar IV Pułku Strzelców Podhalańskich, służył jako garnizonowy budynek socjalny. Znany od tamtej pory jako Dom Żołnierza im. J. Piłsudskiego. Po II wojnie światowej wykorzystywany był jako magazyn, w latach 60-tych była tam restauracja „Zacisze” i sklep spożywczy, a w latach 70-tych kino „Zacisze”. W połowie lat 80- tych salę kinową przerobiono na salę gimnastyczną i utworzono Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, a w części południowej budynku Młodzieżowy Dom Kultury. Na początku lat 90-tych bielskie Kuratorium Oświaty połączyło obie placówki tworząc Młodzieżowy Ośrodek Kultury i Sportu, aby w 1996 r. zlikwidować tę placówkę i do budynku przenieść Szkolne Schronisko Młodzieżowe, funkcjonujące do tamtej pory przy ul. Kraszewskiego w Cieszynie. Po reformie administracyjnej kraju organem prowadzącym Schronisko zostało Starostwo Powiatowe w Cieszynie. 1 stycznia 2006 r. Gmina Cieszyn kupiła od Starostwa budynek przy ul. Błogockiej, zachowując w nim Szkolne Schronisko Młodzieżowe, jako placówkę oświatowo – wychowawczą i tworząc miejską jednostkę budżetową. W latach 2011-2013 zrealizowano projekt pn. „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie”, dzięki któremu za ok. 2 mln złotych wyremontowano wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku, wymieniono instalację elektryczną i sanitarną, ocieplono fundamenty i elewację, wymieniono dach, rynny, rury spustowe, zmodernizowano teren wokół budynku oraz zakupiono całe wyposażenie tzn. meble, wykładziny, firany, pościel, telewizory, sprzęt AGD, wyposażenie kuchni, sprzęt sportowy oraz monitoring przemysłowy działający we wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeniach.

Dotychczasowi dyrektorzy i kierownicy schroniska

Andrzej Zenderowski

Karol Chraścina

Aleksandra Mazur-Wilk

Mirosław Werner

Przemysław Żebrok