Strona główna 5 Cenniki

Cenniki

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Błogockiej 24 w Cieszynie (ceny brutto za jedną dobę)

Lp. Pokoje Dzieci, młodzież, opiekunowie, turyści ze zniżką PTSM, turyści ze zniżką Karty Dużej Rodziny Pozostali turyści
1. Pokój wieloosobowy 26,00 zł / os. 33,00 zł / os.
2. Pokój 2, 3, 4 osobowy 32,00 zł / os. 39,00 zł / os.
3. Pokój z łazienką 45,00 zł / os. 45,00 zł / os
4. Pobyt dzienny 13,00 zł / os 13,00 zł / os
5. Nocleg doraźny 26,00 zł / os. 26,00 zł / os.
6. Grupy zorganizowane (powyżej 20 osób) 26,00 zł / os. 33,00 zł / os.

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektu przy ul. Błogockiej 24 w Cieszynie

Sale sportowe wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym
Udostępnienie sali sportowej nr 1      45,00 zł/godz.
Udostępnienie sali sportowej nr 1 dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych 40,00 zł/godz.
Udostępnienie sali sportowej nr 2      30,00 zł/godz.
Udostępnienie sali sportowej nr 2 dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych 25,00 zł/godz.
Udostępnienie sali sportowej nr 3      25,00 zł/godz.
Udostępnienie sali sportowej nr 3 dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych 20,00 zł/godz.
Udostępnienie powierzchni pod niestałe punkty sprzedaży podczas imprez sportowo-rozrywkowych     50,00 zł/dzień
Udostępnienie powierzchni reklamowej  1,00 zł/m2/ dzień

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów przy Al. J. Łyska 21 w Cieszynie
Stadion Miejski wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym, hala sportowa wraz zapleczem szatniowym i sanitarnym, „Gościniec”, budynek administracyjny
Udostępnienie stadionu na imprezy sportowo-rozrywkowe     1 500,00 zł/dzień
Udostępnienie płyty głównej stadionu     300,00 zł/godz.
Udostępnienie płyty głównej stadionu dla grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM      100,00 zł/godz.
Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich szkół 30,00 zł/godz.
Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych – mecz       40,00 zł/godz.
Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych1 – trening     10,00 zł/godz.
Udostępnienie hali sportowej      80,00 zł/godz.
Udostępnienie hali sportowej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych    40,00 zł/godz.
Udostępnienie powierzchni pod niestałe punkty sprzedaży podczas imprez sportowo-rozrywkowych      50,00 zł/dzień
Udostępnienie powierzchni reklamowej     1,00 zł/m2/dzień
Udostępnienie siłowni          20,00 zł/godz.

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów przy ul. Bolko Kantora 10 w Cieszynie
Boiska piłkarskie „Pod Wałką” wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym, kompleks boisk Sport-Park wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym
Udostępnienie stadionu na imprezy sportowo-rozrywkowe     1 500,00 zł/dzień
Udostępnienie płyty głównej      300,00 zł/godz.
Udostępnienie płyty głównej dla grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM      50,00 zł/godz.
Udostępnienie płyty głównej dla cieszyńskich szkół 30 zł/godz.
Udostępnienie płyty głównej dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych – mecz   40,00 zł/godz.
Udostępnienie płyty głównej dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych – trening   10,00 zł/godz.
Udostępnienie płyty treningowej        150,00 zł/godz.
Udostępnienie płyty głównej dla grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM   40,00 zł/godz.
Udostępnienie płyty treningowej dla cieszyńskich szkół 10,00 zł/godz.
Udostępnienie płyty treningowej dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych – mecz      5,00 zł/godz.
Udostępnienie płyty treningowej dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych – trening      5,00 zł/godz.
Udostępnienie boiska ze sztuczną nawierzchnią      10,00 zł/godz.
Udostępnienie boiska do piłki plażowej      5,00 zł/godz.
Udostępnienie powierzchni pod niestałe punkty sprzedaży podczas imprez sportowo-rozrywkowych       50,00 zł/dzień
Udostępnienie powierzchni reklamowej       1,00 zł/m2/dzień