Cennik

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Błogockiej 24 w Cieszynie (ceny brutto za jedną dobę)

Dzieci, młodzież, opiekunowie, turyści ze zniżką PTSM, turyści ze zniżką Karty Dużej Rodziny / Pozostali turyści
Pokój wieloosobowy   20,00 zł / os.  /  25,00 zł / os.
Pokój 2, 3, 4 osobowy   24,00 zł / os. /  30,00 zł / os.
Pokój z łazienką   35,00 zł / os.  /  35,00 zł / os.
Pobyt dzienny   10,00 zł / os.  /  10,00 zł / os.
Nocleg doraźny   20,00 zł / os.   /   20,00 zł / os.
Grupy zorganizowane (powyżej 20 osób)   20,00 zł / os.   /   25,00 zł / os.

 

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Al. J. Łyska 21 w Cieszynie (ceny brutto za jedną dobę)

Dzieci, młodzież, opiekunowie, turyści ze zniżką PTSM, turyści ze zniżką Karty Dużej Rodziny  /  Pozostali turyści
Apartament   75,00 zł / os.   /   75,00 zł / os.
Pokój 1 osobowy   70,00 zł / os.   /   70,00 zł / os.
Pokój 2, 3 osobowy   40,00 zł / os.   /   50,00 zł / os.
Pokój wieloosobowy   36,00 zł / os.   /   45,00 zł / os.
Pobyt dzienny   10,00 zł / os.   /   10,00 zł / os.
Nocleg doraźny   25,00 zł / os.  /   25,00 zł / os. 
Grupy zorganizowane (powyżej 20 osób)  36,00 zł / os.   /   45,00 zł / os.

 

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektu przy ul. Błogockiej 24 w Cieszynie
Sale sportowe wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym

Udostępnienie sali sportowej nr 1      45,00 zł/godz.

Udostępnienie sali sportowej nr 1 dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych 40,00 zł/godz.

Udostępnienie sali sportowej nr 2      30,00 zł/godz.

Udostępnienie sali sportowej nr 2 dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych 25,00 zł/godz.

Udostępnienie sali sportowej nr 3      25,00 zł/godz.

Udostępnienie sali sportowej nr 3 dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych 20,00 zł/godz.

Udostępnienie powierzchni pod niestałe punkty sprzedaży podczas imprez sportowo-rozrywkowych     50,00 zł/dzień

Udostępnienie powierzchni reklamowej  1,00 zł/m2/ dzień

 

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów przy Al. J. Łyska 21 w Cieszynie
Stadion Miejski wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym, hala sportowa wraz zapleczem szatniowym i sanitarnym, „Gościniec”, budynek administracyjny

Udostępnienie stadionu na imprezy sportowo-rozrywkowe     1 500,00 zł/dzień

Udostępnienie płyty głównej stadionu     300,00 zł/godz.

Udostępnienie płyty głównej stadionu dla grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM      100,00 zł/godz.

Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich szkół 30,00 zł/godz.

Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych - mecz       40,00 zł/godz.

Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych1 - trening     10,00 zł/godz.

Udostępnienie hali sportowej      80,00 zł/godz.

Udostępnienie hali sportowej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych    40,00 zł/godz.

Udostępnienie sauny         100,00 zł/godz.

Udostępnienie sali konferencyjnej            50,00 zł/godz.

Udostępnienie powierzchni pod niestałe punkty sprzedaży podczas imprez sportowo-rozrywkowych      50,00 zł/dzień

Udostępnienie powierzchni reklamowej     1,00 zł/m2/dzień

Udostępnienie siłowni          20,00 zł/godz.

 

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów przy ul. Bolko Kantora 10 w Cieszynie
Boiska piłkarskie „Pod Wałką” wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym, kompleks boisk Sport-Park wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym

Udostępnienie stadionu na imprezy sportowo-rozrywkowe     1 500,00 zł/dzień

Udostępnienie płyty głównej      300,00 zł/godz.

Udostępnienie płyty głównej dla grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM      50,00 zł/godz.

Udostępnienie płyty głównej dla cieszyńskich szkół 30 zł/godz.

Udostępnienie płyty głównej dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych - mecz   40,00 zł/godz.

Udostępnienie płyty głównej dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych - trening   10,00 zł/godz.

Udostępnienie płyty treningowej        150,00 zł/godz.

Udostępnienie płyty głównej dla grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM   40,00 zł/godz.

Udostępnienie płyty treningowej dla cieszyńskich szkół 10,00 zł/godz.

Udostępnienie płyty treningowej dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych - mecz      5,00 zł/godz.

Udostępnienie płyty treningowej dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych - trening      5,00 zł/godz.

Udostępnienie boiska ze sztuczną nawierzchnią      10,00 zł/godz.

Udostępnienie boiska do piłki plażowej      5,00 zł/godz.

Udostępnienie powierzchni pod niestałe punkty sprzedaży podczas imprez sportowo-rozrywkowych       50,00 zł/dzień

Udostępnienie powierzchni reklamowej       1,00 zł/m2/dzień