Cennik

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie ul. Błogocka 24
Ceny za jedną osobę na jedną dobę.

Lp. Pokoje

Dzieci, młodzież, opiekunowie, turyści ze zniżką PTSM i zniżką Karty Dużej Rodziny

Pozostali turyści
1 Pokój wieloosobowy 20 zł 25 zł
2 Pokój 2, 3, 4 osobowy 24 zł 30 zł
3 Pokój z łazienką 35 zł 35 zł
4 Pobyt dzienny 10 zł 10 zł

 

Cennik za udostępnienie i wynajem obiektów sportowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (BRUTTO)

 

Nazwa obiektu Cieszyńskie szkoły Inne podmioty Cieszyńskie stowarzyszenia i kluby sporotowe
Stadion przy Al. Jana Łyska 21  
UDOSTĘPNIENIE PŁYTY GŁÓWNEJ TRENING 100 pln/godz. 300 pln/godz. 10 pln/godz.1,2
UDOSTĘPNIENIE PŁYTY GŁÓWNEJ MECZ 100 pln/godz. 300 pln/godz. 40 pln/godz.1,2
PŁYTA GŁÓWNA (na imprezy sportowo-rozrywkowe) 1500 pln/dzień 1500 pln/dzień 1500 pln/dzień
UDOSTĘPNIENIE SALI SPORTOWEJ 50 pln/godz. 50 pln/godz. 5 pln/godz.1,2
UDOSTĘPNIENIE SAUNY 100 pln/godz. 100 pln/godz. 100 pln/godz.
UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ 50 pln/godz. 50 pln/godz. 50 pln/godz.
UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI POD NIESTAŁE PUNKTY SPRZEDAŻY
PODCZAS IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
  100 pln/godz.  
UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI REKLAMOWEJ . 50 pln/m2/ 1 miesiąc  
BOISKA piłkarskie „Pod Wałką” przy ul. Bolko Kantora 10  
PŁYTA GŁÓWNA 25 pln/godz. 200 pln/godz. 1 pln/godz.1,2
PŁYTA TRENINGOWA 20 pln/godz. 100 pln/godz. 1 pln/godz.1,2
UDOSTĘPNIENIE ORLIKA 5 pln/dzień 5 pln/dzień 1 pln/dzień
UDOSTĘPNIENIE BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ 5 pln/godz. 5 pln/godz. 5 pln/godz.
UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI POD
NIESTAŁE PUNKTY SPRZEDAŻY PODCZAS
IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
100 pln/godz. 100 pln/godz. 100 pln/godz.
UDOSTĘPNIENIE STADIONU NA IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE  1 500 pln/dzień 1 500 pln/dzień 1 500 pln/dzień 
UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI REKLAMOWEJ .50 pln/m2/ 1 miesiąc 50 pln/m2/ 1 miesiąc 50 pln/m2/ 1 miesiąc 
Sala sportowa przy Al. Jana Łyska 21 40 zł/godz. 50 zł/godz. 5 zł/godz.
       
Sale sportowe przy ul. Błogockiej 24      
sala nr 1   40 zł/godz.  
sala nr 2   25 zł/godz.  
sala nr 3   20 zł/godz.  
Udostępnienie powierzchni pod niestałe punkty
sprzedaży podczas imprez sportowo-rozrywkowych
  100 zł/dzień  
Udostępnienie powierzchni reklamowej   50 zł/m2 za 1 m-c  
1 Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
2 Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej na podstawie umowy zawartej z Gminą Cieszyn na prowadzenie treningów własnych lub organizację zawodów w ramach współzawodnictwa prowadzonego przez polskie związki sportowe w okresie obowiązywania umowy oraz w miesiącu następnym po tym okresie w przypadku złożenia wniosku o dotację na kolejny okres.