Szkolne Schronisko Młodzieżowe po raz kolejny obchodziło Dzień Polskiej Niezapominajki. Obchodzone corocznie 15 maja święto ma na celu promowanie walorów przyrody, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Święto służy również zachowaniu od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.

Polska Niezapominajka jest zachętą aby budować silne, głębokie więzy z najbliższymi i szczere przyjaźnie z ludźmi z otoczenia, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody małej i  wielkiej Ojczyzny, przypomina o wartości jaką niosą ze sobą lokalne tradycje czy wytwory ludzkiej myśli – jakimi są np. perełki architektury zachowane w miastach, miasteczkach i wsiach.